POGOJI ZASEBNOSTI

podjetja Mogenas d.o.o. za spletno mesto babybook.si

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljavca

Upravljavec je tisti, ki upravlja z vašimi osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov. V kolikor je v teh pogojih navedenih več upravljavcev pomeni, da skupaj določajo namene in načine obdelave vaših osebnih podatkov (skupni upravljavci).

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je:
Naziv pravne osebe: MOGENAS mladinski mediji d.o.o.
Naslov pravne osebe: Za krajem 5
Pošta in kraj: 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 44647115
Matična številka: 1599330000
Kontaktni elektronski naslov: pisarna@mogenas.eu
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)1 292 75 64

Podatki obdelovalcev

Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalec lahko obdeluje le tiste osebne podatke in za tiste namene, za katere ima dokumentirano navodilo upravljavca

Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi pogodbenega odnosa, ki obstaja in ureja vsa področja obdelave.

Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca so:


 1. Obdelovalec: IN Pisarna d.o.o.
 2. Obdelovalec: Positiva rešitve d.o.o.


Zakonodaja

Za presojo teh pogojev zasebnosti se uporabljata slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja.

Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. list RS, št. 163/22), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list RS, št. 133/22 in sprem.)  ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

Spletno mesto

Pogoji zasebnosti so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.babybook.si

Pravna načela

Upravljavec in njegovi obdelovalci spoštujemo splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov:


 1. Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.

 2. Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.

 3. Osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.

 4. Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.

 5. Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.

Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi

POMEN POJMOV

Pogoji zasebnosti

Pogoji zasebnosti so interni akt upravljavca in veljajo za vsa pravna razmerja med njim, obdelovalci in uporabniki. Akt določa pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

Osebni podatek

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

Uporabnik

Uporabnik je posameznik, ki je fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik dal upravljavcu.

Upravljavec

Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

Obdelovalec

Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Upravljavec zagotavlja uporabniku podatke o obdelovalcih njihovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti. 

Podobdelovalec

Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih obdelovalca, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Podobdelovalec neposredno odgovarja obdelovalcu, obdelovalec upravljavcu. 

Obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

OSEBNI PODATKI

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Zakonita podlaga za obdelavo

Zakonita pravna podlaga pomeni, da upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov, ker mu to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za upravljavca.

V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave določenih osebnih podatkov določajo zlasti:
1. Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;
2. Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;
3. Zakon o davčnem postopku;
4. Zakon o gospodarskih družbah;
5. Slovenski računovodski standardi;
6. Zakon o računovodstvu;

Upravljavec, v kolikor obdeluje osebne podatke uporabnika, ker je ta opravil spletni nakup ali naročil storitev pri upravljavcu, ta račun hrani še 10 let (in tudi podatke uporabnika/kupca na računu).

Pogodbena podlaga za obdelavo

Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pomeni, da je obdelava potrebna za:
1. izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali
2. izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti ter, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Upravljavec za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebuje izrecnega soglasja.

V kolikor uporabnik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, upravljavec ne more izvršiti naročila uporabnika. Pri tem upravljavec vedno skrbi, da od uporabnika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje, da izpolni pogodbeni odnos.

Izrecna privolitev kot pravna podlaga

Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo.
Upravljavec zagotavlja možnost izrecne privolitve uporabnika
, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pogoji zasebnosti in neposredno na spletni strani, preden uporabnik izrecno privoli v obdelavo.
Posamezne namene za tako obdelavo osebnih podatkov, upravljavec posebej navaja na spletni strani, kjer ima uporabnik možnost tako privolitev dati. Upravljavec v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvešča uporabnika o namenih ter za vsak različen namen uporabniku daje na voljo izrecno privolitev.
Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Javni interes

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov, v kolikor je obdelava potrebna za:
1. opravljanje nalog v javnem interesu ali 
2. za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

Zakoniti interes

V kolikor je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, lahko upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov v obsegu, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje teh zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

Vrste osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene:


 1. ime in priimek
 2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 3. naziv pošte in kraj
 4. naslov elektronske pošte
 5. telefonska številka
 6. številka transakcijskega računa
 7. spol
 8. rojstni datum
 9. davčna številka
 10. IP naslov
 11. ID piškotka
 12. drugo: Navedene osebne podatke upravljavec obdeluje v okviru nagradnih iger.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni ter pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:


 1. pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice in/ali sms obveščanje), ki nimajo tržnih vsebin), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
 2. pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov (izpolnitev obrazca za povpraševanje in/ali kontaktnega obrazca), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
 3. pošiljanje reklamnih sporočil, oglasov, akcij, ki ne izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice in/ali sms obveščanje, ki imajo tržne vsebine), izrecna privolitev JE potrebna
 4. profiliranje uporabnikov za namene ciljanega oglaševanja, vključno z remarketingom (neanonimno profiliranje, uporaba Google analitike, Facebook orodij ipd.), izrecno strinjanje z naložitvijo piškotkov, ki to profiliranje omogočajo, izrecna privolitev JE potrebna
 5. registracijo uporabnika za namene uporabe storitev upravljavca (spletna trgovina, aplikacija, komentiranje, podajo mnenj), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
 6. tržne raziskave in statistiko za namene izvajanja dejavnosti upravljavca (anonimno, brez obdelovanja osebnih podatkov uporabnikov), zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna


Novi nameni za obdelavo osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.  
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Piškotki

Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Upravljavec obvestilo zagotavlja na posebni povezavi na spletni strani.

PRAVICE UPORABNIKOV

Splošno o pravicah

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:
1. dostop do osebnih podatkov,
2. popravek osebnih podatkov,
3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
4. omejitev obdelave osebnih podatkov,
5. ugovor obdelave osebnih podatkov,
6. prenos osebnih podatkov.

Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

Pravica dostopa do informacij

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
Upravljavec zagotovi sledeče informacije:
1. namene obdelave,
2. vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
3. katerim obdelovalcem so bili osebni podatki posredovani v obdelavo oziroma razkriti,
4. predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
5. seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi,
6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
7. če osebnih podatkov za obdelavo ni dal uporabnik, informacije v zvezi z virom, kje je upravljavec podatke pridobil,
8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

Pravica do popravka

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:
1. popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma
2. dopolni nepopolne osebne podatke.

Upravljavec zagotavlja obrazec za predložitev dopolnilne izjave:  Uveljavljanje pravic – obrazec

Pravica do izbrisa

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:
1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
2. uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
3. uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
  3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
  3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali 
  3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.
4. če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,
5. če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,
6. če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.

Uporabnik lahko pravico do izbrisa osebnih podatkov uveljavlja preko obrazca: Uveljavljanje pravic – obrazec

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:
1. ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,
2. če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,
3. ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
4. če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:
1. z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,
2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
3. za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),
4. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.

To pravico lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca:   Uveljavljanje pravic – obrazec

Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Te podatke mu mora upravljavec zagotoviti v:
1. strukturirani obliki,
2. splošno uporabljeni obliki zapisa,
3. strojno berljivi obliki, da lahko uporabnik brez težav prebere informacijo.

Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:
1. so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in
2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.

Uporabnik lahko to pravico uveljavlja preko obrazca:  Uveljavljanje pravic – obrazec

Pravica do ugovora

Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:
1. v javnem interesu ali
2. zaradi zakonitih interesov upravljavca,
vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.

Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:
1. dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali
2. jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem. Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja.

V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.

Pravico do ugovora lahko uporabnik uveljavlja preko obrazca:  Uveljavljanje pravic – obrazec

Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika

Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):
1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),
2. dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),
3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).

Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.

Preklic izrecne privolitve

Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

Pravica do pritožbe

Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pravnih pogojev

1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.
2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.
3. Pogoji zasebnosti so sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.
4. Uporabnik je vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti, ki so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

Spremembe pogojev zasebnosti

1. Upravljavec redno posodablja pogoje zasebnosti v skladu z zakonskimi spremembami.
2. Upravljavec uporabnike redno in pravočasno obvešča o spremembah v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
3. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pogojev zasebnosti, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Krajevna veljavnost

Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 11.07.2024 17:26